Photoontour.Com Slide show APEC 2003 tour : ตามรอยผู้นำเอเปค
 Home > City Tour >APEC Tour
 
 
วันนี้ไม่มีขบวนพยุหยาตรา แต่คืนวันนั้นบริเวณนี้ ถูกเนรมิตรให้เหมือนดั่งแดนสวรรค์ ที่ประทับใจแก่ผู้นำเอเปคและคนไทยทั่วประเทศ
65 of 85  
 

ภาพจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ