Photoontour.Com Slide show APEC 2003 tour : ตามรอยผู้นำเอเปค
 Home > City Tour >APEC Tour
 
   
  back to thumbs
กลับสู่หน้าแรก
       
   
69 of 85
 
       
    Exposure :
Film Fuji Velvia 100F
Lens 28-70

 
 
สถานที่สุดท้ายที่พาชม เป็นพิพิทธภัณฑ์เก็บรักษาเรือที่ใช้ในพระราชพิธีพยุหยาตรา