คลองบางเขน ใกล้สี่แยกวังหิน ซ.เสนานิคม 1   ถ่ายจากบนสะพาน
ปัจจุบันคลองแห่งนี้มีการสร้างประตูระบาย ทำให้เรือต้องงดวิ่งโดยปริยาย
 
 
Home > City Tour >Klong Bang K > Slide Show
City Tour เที่ยวในเมือง  
 
ชุด คลองบางเขน/ Klong Bang Khen  
     
       
       
                 
     
2 / 12
       
  Nikon FE2 , Nikon Zนนท 75 - 300 mm., Shutter 1/500
Film Negative Kodak Multispeed Set 750 ISO , Year 1996