บนเรือหางยาว...สุดปลายทางที่สะพานใหม่ สองฝั่งคลองมีทั้งบ้านริมคลองและทิวทัศน์ที่ดูเป็นชนบท
ขณะนี้กำลังแล่นผ่านวัดแห่งหนึ่ง... ผ้าม่านพลาสติคลายแถบน้ำเงิน- ขาว ใช้บังน้ำกระเด็นเข้ามาในเรือ
 
 
Home > City Tour >Klong Bang K > Slide Show
City Tour เที่ยวในเมือง  
 
ชุด คลองบางเขน/ Klong Bang Khen  
     
       
       
                 
     
5 / 12
       
  Nikon FE2 , Tokina Lens 20 - 35 mm., Shutter 1/250
Film Negative Kodak Multispeed Set 750 ISO , Year 1998