เรือหางยาวจะแผดเสียงดังมาก ขณะเดียวกันก็ก่อมลภาวะให้กับบ้านเรือนที่อยู่ริมคลอง
ทั้งเสียงดัง ทั้งคลื่นลูกโตๆ และควันดำจากท่อไอเสีย แต่รู้สึกว่าชาวบ้านริมคลองจะชินกับสิ่งเหล่านี้แล้ว
 
 
Home > City Tour >Klong Bang K > Slide Show
City Tour เที่ยวในเมือง  
 
ชุด คลองบางเขน/ Klong Bang Khen  
     
       
       
                 
     
10 / 12
       
  Nikon FE2 ,Nikon Lens 28 mm., Shutter 1/1,000
Film Negative Kodak Multispeed Set 750 ISO , Year 1998