บริเวณคิวมอเตอร์ไซด์ริมทาง ก่อนถึงหมู่บ้านเสนาฯโครงการ 2 (ปากซอยไมยลาภ)
ภาพนี้ต้องเดินฝ่าดงหญ้าเข้าไปจนลึก จนกางเกงและเสื้อเปียกไปด้วยน้ำค้าง
 
 
Home > City Tour > Local road >Slide Show
City Tour เที่ยวในเมือง  
 
   
       
     
               
     
13 / 18
     
Nikon F90 ,Nikon Zoom 75 - 300 mm., Filter Warmtone
Shutter 1/125 ,Film Negative Kodax 100 , Year 1996