City tour (Gallery 2)
 
The High Quality Photo Website     :    เวปไซต์ภาพถ่าย เวปไซต์คุณภาพ
 
      Home > City tour > Shrine (1)  
  Shrine 1 ศาลเจ้า (1)  
           
 


ศาลเจ้าในวันตรุษจีน

ประเพณีของชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน คือการไปทำบุญที่ศาลเจ้าเพื่อบนบานศาลกล่าวและขอพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ จะได้เป็นศิริมงคลและเพื่อความรุ่งเรืองก้าวหน้าในการทำมาค้าขายในปีใหม่

ภาพชุด ศาลเจ้า(1) นี้เป็นศาลเจ้าใน ย่านพลับพลาชัยกรุงเทพฯ  ที่นี่มีประเพณีแปลกกว่าที่อื่น  คือมีการจุดเทียนสีแดงเล่มใหญ่ เป็นจำนวนมาก จุดบูชากันเป็นเวลานานๆ  เริ่มจากวันแรกที่เป็นวันใหว้ไปจนครบ 10 วัน จากนั้นก็จะเริ่มจุดรอบใหม่ต่อไปอีก 10 วัน รวมทั้งหมดเป็นระยะเวลา 20 วัน ซึ่งจะทำเช่นนี้เป็นประจำทุกปีในเทศกาลตรุษจีน ผู้ศรัทธาสามารถมาบริจาคทำบุญ จุดเทียนได้ในแต่ละช่วง หรือถ้าศรัทธามาก ก็จะทำทั้งสองช่วง โดยมอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าเป็นผู้ดำเนินการ พ่อค้าคนจีนบางรายทำต่อเนื่องเช่นนี้มาเป็นระยะเวลานานนับสิบๆปี

ผู้ที่ศรัทธาจะเสียค่าบูชาเทียนเล่มละ 1 พันบาท  โดยเขียนชื่อที่อยู่ของผู้บริจาคลงในสมุดรับบริจาคของศาลเจ้า จากนั้นเจ้าหน้าที่ จะนำชื่อและที่อยู่ไปเขียนลงกระดาษสีขาวแล้วนำไปพันไว้รอบเทียน เทียนจะจุดเช่นนี้เป็นเวลา 10 วัน จากเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน โดยจุดวันละ12 ชั่วโมง ในระหว่างที่จุดเทียนนั้นเจ้าหน้าที่จะคอยตัดใส้เทียนและเก็บเศษเขม่าดำออกตลอดเวลาเพื่อป้องกันการลุกใหม้ซึ่งอาจเกิดอัคคีภัยได้

เจ้าแม่ "หน่ำไฮ้กวนอิมเนี้ย" ที่ประจำที่ศาลเจ้านี้ มีชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่นำเข้าเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 จากหมู่บ้าน "โผ่วถ่อซัว" ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งของประเทศจีน และเป็นที่เคารพศรัทธาของคนจีนมาจนถึงปัจจุบัน ภาพในวันตรุษจีน กุมภาพันธ์ 2545

 
............................................................................................................................................................
 City Tour | Events | Photo Services  |  Gallery |  Guests |  Misc. |  News
: Portraits |  Special Photos | Today Talk |  About Us  |  About Site | Home
Photoontour.com