Photoontour.Com โฟโต้ออนทัวร์ :  เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์ท่องเที่ยว < Back >        กลับหน้าเดิม
ภาพต้นไม้ใบหญ้าที่เห็นกันอยู่บ่อยๆ ลองถ่ายแบบง่ายๆและอัดขยายขนาด 4*6"(Jumbo) ใส่กรอบสีอ่อนๆ นำมาแต่งผนังหรือทำเป็นของขวัญก็เก๋ไม่น้อย
ดูภาพตัวอย่างการติดกรอบรูปไว้กับผนัง 6 รูปแบบ