Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์ Home > 
รวมภาพวัดมากมาย ใน< gallery > ภาพ
  รายละเอียดเกี่ยวกับวัดชลประทาน และหลวงพ่อปัญญา
 

วัดชลประทาน

ชื่อเต็ม : วัดชลประทานรังสฤษฏ์


ชื่อวัดภาษาอังกฤษ

วัดชลประทาน นิยมใช้ในสองคำนี้
wat cholpratan หรือ watchonpratan

เขียนชื่อเต็ม
wat cholpratan Ransalit หรือ wat Chonpratan Rangsalit

เจ้าอาวาส : ท่านปัญญานันทะภิกขุ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Tan panya หรือ Tan Panya Natha

สมณะศักดิ์ท่านปัญญา
พระปัญญานันทมุณี , พระราชนันทมุณี, พระเทพวิสุทธิเมธี,พระธรรมโกศาจารย์

สมณัศักดิ์เรียงตามวันที่
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2499 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ "พระปัญญานันทมุนี"
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2514 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นราช ที่ "พระราชนันทมุนี"
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ "พระเทพวิสุทธิเมธี"
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2537 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมโกศาจารย์
สุนทรญาณดิลก สาธกธรรมภาณ วิสาลธรรมวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"

บทความเรื่องวัดชลประทานและท่านปัญญานันทะ
ประวัติท่านปัญญา
ประวัติวัดชลประทานรังสฤษฏ์
แนวการสอนธรรมของท่านปัญญา
ทานปัญญา ผู้มีความปราดเปรื่องเรื่องการเทศน์
ฉายานักเทศน์ฝีปากกล้า / นักรบแห่งกองทัพธรรม


สถานที่ตั้งวัด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
แผนที่ไปวัดชลประทาน
รถเมล์ที่ผ่านวัดชลประทาน

ดูภาพวัดฃลประทาน เริ่มต้น ที่นี่
รวมภาพวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ที่นี่
แจกภาพพระ / แจกภาพท่านปัญญา ที่นี่
แจกฟรีภาพพานอรามาภายในวัดชลประทาน ที่นี่


รวมภาพวัดทั่วไทย
โฟโต้ออนทัวร์ มีภาพวัดมากมายหลายจังหวัด
ดูภาพใน Gallery หรือดูจากข้างล่างนี้เลย
ค้นหาภาพวัด ที่นี่เลย
สุราษฏร์ธานี
วัดบรมธาตุไชยา

กระบี่
วัดถ้ำเสือ

อยุธยา
วัดใหญ่ชัยมงคล (1)
วัดใหญ่ชัยมงคล (2)
วัดชุมพล

เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี
วัดสวนดอก
วัดพระสิงห์
วัดกู่เต้า
วัดท่าจำปี (ครูบาดวงดี)
วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง (ครูบาเทือง)

แพร่
วัดพระธาตุสุโทน (หลวงพ่อมนตรี)

วัดพระธาตุช่อแฮ

น่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง

ชลบุรี
วัดญาณสังวรารามต้องการภาพจากโฟโต้ออนทัวร์ไปใช้งาน อ่านที่นี่ก่อน

มารู้จักกับโฟโต้ออนทัวร์ ที่นี่เลย

ลำปาง
วัดพระธาตุลำปางหลวง (ตอนที่ 1)
วัดพระธาตุลำปางหลวง (ตอนที่ 2)
วัดพระธาตุลำปางหลวง (ตอนที่ 3)
วัดพระแก้วดอนเต้า
วัดไหล่หิน อ.เกาะคา
วัดพระธาตุจอมปิง
วัดเชตวัน
วัดเกาะ

กรุงเทพ

วัดสระเกศ (วัดภูเขาทอง) วันลอยกระทง
วัดสระเกศ เวียนเทียนวัยนมาฆะบูชา

วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง)
วัดมหาบุศย์ (วัดแม่นาคพระโขนง)
วัดประทุมวนาราม ( ท่านอาจารย์ถาวร จิตถาวโร)
วัดสุทัศน์เทพวราราม (วัดเสาชิงช้า)
วัดบวรนิเวศวิหาร (สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก)
วัดเทพธิดาราม (วัดสุนทรภู่)


นนทบุรี

วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (หลวงพ่อปัญญา)์
วัดสนามเหนือ เกาัะเกร็ด
 
  www.photoontour.com copyright © 2009 www.photoontour.com, All rights reserved