Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
 
Home > Events >ฺ Bangkok Floods 2011> Sena1
 

Senanivet1 Village Ladprao Flood 2011
บรรยากาศน้ำท่วมใหญ่ในหมู่บ้านเสนานิเวศน์(1) เขตลาดพร้าว เมื่อวันที่ 11 พย.2554

25 of 30
 
 

 
   

บรรยากาศน้ำท่วมใหญ่ในหมู่บ้านเสนานิเวศน์(1) เขตลาดพร้าว เมื่อวันที่ 11 พย.2554

ภาพบนขอเกาะไปด้วยคน
ภาพล่างจากวินมอเตอร์ไซด์ เปลี่ยนมาเป็นท่าเรือแทน

  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์