The Professional Photo Website  :  เวปไซต์ภาพถ่าย เวปไซต์คุณภาพ
พระราชวังบางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา

Banpa-in Palace


(34 Pics,)
 
   
 
Home  > Gallery  >  Bangpa-in แผนที่พระราชวังบางปะอิน

          ภาพพระราชวังบางปะอินชุดนี้ถ่ายไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2541 ซึ่งได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากที่เคยมาเที่ยวเมื่อครั้งก่อนๆค่อนข้างมาก... นับแต่ก้าวแรกที่เข้าไปในเขตพระราชวัง ก็พบความแปลกใหม่ของสถานที่ ตั้งแต่การดูแลตกแต่งบริเวณและสวนดอกไม้โดยรอบไปจนถึงการซ่อมแซมพระที่นั่งต่างๆที่เคยเห็นทรุดโทรมในอดีต ให้มีสภาพใหม่สวยงาม ทำให้พระราชวังแห่งนี้ดูมีคุณค่าไม่น้อย ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาชมเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่เมืองไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยและสง่างามเช่นนี้  ใครที่ห่างเหินจากสถานที่แห่งนี้ไปนาน ควรหาโอกาสมาเที่ยวอีกสักครั้ง

 

   


เรื่องย่อ พระราชวังบางปะอิน

Bangpa-in Summer palace

                พระราชวังบางปะอินสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองหรือพระศรีสรรเพ็ชญ์ที่ 5 (พศ.2172-2199) ภายหลังจากครองราชย์ได้ 2 ปี พระเจ้าปราสาททองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดขึ้นบนเกาะบางปะอินและราชทานชื่อว่า "วัดชุมพลนิกายาราม ” และทรงให้ขุดสระน้ำสร้างพระราชนิเวศน์สถานขึ้น เป็นที่สำหรับเสด็จประพาส

จนกระทั่งเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 มีการย้ายพระราชวังไปยังธนบุรีและกรุงเทพมหานคร จวบจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 มีต่างชาติสร้างเรือยนต์ขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา ทรงเห็นบริเวณนี้ปลูกมะม่วงเยอะและร่มรื่น ก็ทรงฟื้นฟู นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งหลังหนึ่งสำหรับเป็นที่ประทับมีเรือนแถวสำหรับฝ่ายในและพลับพลาริมน้ำ

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระองค์โปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินอยู่เสมอๆ และทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งรวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้น ดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ขอพระบรมราชานุญาตสร้างพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรใหม่หลังจากที่เกิดุเพลิงใหม้พระที่นั่งเมื่อ พ.ศ. 2481 ปัจจุบันพระที่นั่งหลังนี้ได้ใช้เป็นที่  ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ และพระ ราชทานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสต่างๆ มาจนถึงทุกวันนี้


เวลาเปิดเข้าชม
เปิดทุกวันเวลา 8.00-15.30 น.
ค่าบัตรผ่านประตู 30 บาท (สำหรับคนไทย)


เว็บมาสเตอร์
ตุลาคม 2545
แผนที่พระราชวังบางปะอิน(คลิกที่ภาพ)
    Photoontour,Com