Photoontour.Com Prawn farm slide show Part 3  Home > Gallery  > Prawn farm >Bird-Crow
 
วังกุ้ง สมุทรปราการ
Part 3
ชุดนกกา - Crow
 
back to thumbs
กลับสู่หน้าแรก
 
Exposure :
Nikon FE2
Fuji color 400
Lens : 75-300
 
  ตามยอดไม้ เสาไฟ สายไฟ หรือตอไม้ มักเห็นอีกาบินเวียนมาเกาะ แต่พอเข้าใกล้ก็จะบินหนี
ภาพอีกาเหล่านี้จึงต้องถ่ายในระยะไกล โดยซูมภาพเข้ามาให้ใกล้
 
06 of 18