photoontour.com  Home >Gallery >Farmers in Chiangmai : ชาวม้งทำนา
ออกไปหน้าแรก
 
       
 
1 of 28
 
ชาวม้งกำลังเตรียมไถคราดเพื่อปรับพื้นที่และเก็บเกี่ยววัชชพืช