photoontour.com 
02 of 25
Home >Gallery >Wat Suandok : วัดสวนดอก
 
วัดสวนดอกมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยสำหรับพระสงฆ์)
ในภาพมีรถรับส่งพระตามวัดต่างๆ ไม่ต่างกับรถตู้ประจำทางที่กรุงเทพฯ
Nikon F90 : Lens 28-70 :Film Slide Kodak400 :Speed 1/60