Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home   :   Thai Old Photos    
รวมภาพเก่าในอดีต ชุด 1
รวมภาพเก่าในอดีต ภาพเมืองไทยในอดีต ภาพกรุงเทพในอดีต ภาพเมืองไทยย้อนยุค เมืองไทยเมื่อ 100 ปี : Thailand Old Photos , Thailand Old Pictures
         
1/12
 
หน้านี้จำนวน 60 ภาพ
 
ภาพคนไทยสมัยก่อน การแต่งกายของคนไทยสมัยก่อน ภาพเรือนโบราณ ภาพการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธ์สมัยก่อน ภาพการเดินทางด้วยช้างสมัยก่อน
ภาพห้างบีกริมแอนด์โกสมัยเมื่อ 100ปีก่อน ภาพวัดสมัยก่อน ภาพชีวิตคนไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภาพช้างศึกสมัยก่อน ภาพนางละครสมัยก่อน ภาพเก่าพิธีคล้องช้าง
ชีวิตคนกรุงเทพสมัยก่อน ภาพเด็กเลี้ยงควาย ภาพรถเมล์ในอดีต ภาพชาวจีนเยาวราชสมัยอดีต ภาพรถราง ภ่พป้ายโฆษณาสมัยก่อน ภาพฟ้องเล็บเชียงใหม่
ภาพเก่าเรือนไทยริมน้ำ ภาพเก่าตลาดริมน้ำ ภาพรถเก๋งในเมืองไทยสมัยก่อน ภาพสงกรานต์ในอดีต ภาพวิถีไทยในอดีต ภาพการใช้ช้างเป็นพาหนะสมัยก่อน
ภาพในชุดเมืองไทยในอดีตนี้ ได้นำมาจากเว็บไซต์ต่างๆ เราจึงไม่ไช่เจ้าของลิขสิทธื์ภาพ เราทำหน้าที่รวบรวมเพื่อเผยแพร่เท่านั้นเอง         
1/12
         


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved