Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home   :   Thai Old Photos    
รวมภาพเก่าในอดีต ชุด 10
รวมภาพเก่าในอดีต ภาพเมืองไทยในอดีต ภาพกรุงเทพในอดีต ภาพเมืองไทยย้อนยุค เมืองไทยเมื่อ 100 ปี : Thailand Old Photos , Thailand Old Pictures
         
10/12
 
หน้านี้จำนวน 53 ภาพ
 
ภาพในหลวงรัชกาลที่ 7 ภาพสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพพระปกเกล้ายังทรงพระเยาว์ ภาพเหตุการณ์ของเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่7 ภาพรัชกาลที่7 เสด็จพระเทศเยอรมัน
ภาพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่7
ภาพในชุดเมืองไทยในอดีตนี้ ได้นำมาจากเว็บไซต์ต่างๆ เราจึงไม่ไช่เจ้าของลิขสิทธื์ภาพ เราทำหน้าที่รวบรวมเพื่อเผยแพร่เท่านั้นเอง         
10/12
         


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved