Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home   :   Thai Old Photos    
รวมภาพเก่าในอดีต ชุด 2
รวมภาพเก่าในอดีต ภาพเมืองไทยในอดีต ภาพกรุงเทพในอดีต ภาพเมืองไทยย้อนยุค เมืองไทยเมื่อ 100 ปี : Thailand Old Photos , Thailand Old Pictures
         
2/12
 
หน้านี้จำนวน 60 ภาพ
 
ภาพน้ำท่วมถนนเจริญกรุงในอดีต ภาพสามล้อถีบในอดีต ภาพริมเจ้าพระยาสมัยก่อน ภาพถนนราชดำเนินเมื่อ 100 ปีก่อน ภาพเก่าบ้านคนไทยในต่างจังหวัด ถนนสุรวงศ์ในอดีต ถนนเจริญกรุงในอดีต
ภาพรถรางสมัยก่อน ภาพเก่ารถประจำทางในต่างจังหวัด ภาพสามล้อในกรุงเทพสมัยก่อน บ้านเก่าย่านสาธรเมื่อ100ปีก่อน ภาพมุมสูงถนนราชดำเนินในอดีต ภาพครอบครัวชาวจีนในอดีต
ภาพท่ารถ ภาพสถานีรถไฟในอดีต ภาพเก่าตึกแถวเรือนไม้ในต่างจังหวัด ภาพรถจี๊ปสมัยก่อน ภาพทุ่งรังสิตสมัยก่อน ภาพคลองรังสิตสมัยก่อน ภาพเรือข้ามเจ้าพระยาในอดีต
ภาพสะพานรถไฟในอดีต ภาพสาวไทยนุ่งสั้นสมัยก่อน ภาพการแต่งกายของคนไทยในอดีต ภาพสะพานพระราม6ในอดีต ภาพรถประจำทางในอดีต ภาพบ้านเก่าสมัยอดีต
ภาพในชุดเมืองไทยในอดีตนี้ ได้นำมาจากเว็บไซต์ต่างๆ เราจึงไม่ไช่เจ้าของลิขสิทธื์ภาพ เราทำหน้าที่รวบรวมเพื่อเผยแพร่เท่านั้นเอง         
2/12
         


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved