Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home   :   Thai Old Photos    
รวมภาพเก่าในอดีต ชุด 4
รวมภาพเก่าในอดีต ภาพเมืองไทยในอดีต ภาพกรุงเทพในอดีต ภาพเมืองไทยย้อนยุค เมืองไทยเมื่อ 100 ปี : Thailand Old Photos , Thailand Old Pictures
         
4/12
 
หน้านี้จำนวน 80 ภาพ
 
ภาพกรุงเทพในอดีต ภาพถนนเจิญกรุงในอดีต ภาพรถไฟเก่า ภาพเก่าย่านเยาวราช ภาพถนนราชดำเนินในอดีต ภาพสามล้อถีบสมัยก่อน ภาพกแงทหารสมัยก่อน
ภาพช้างเผือกสมัยก่อน ภาพวิถีไทยริมคลองสมัยก่อน ภาพรถโบราณ ภาพตำรวจจราจรสมัยก่อน ภาพเรือขนส่งสินค้าในอดีต ภาพกรุงเทพรถติดสมัยก่อน
ภาพเก่าเด็กขายพวงมาลัยตามสี่แยก ภาพพระราชพิธีสมับรัชกาลที่ 5 ภาพเสาชิงช้าในอดีต ภาพประเพณีโล้ชิงช้าสมัยก่อน ภาพนักศึกษาใช้จักรยานเป็นพาหนะ
ภาพซุ้มงานเฉลิมฉลองบนถนนราชดำเนินในอดีต ภาพการประหารชีวิตนักโทษในอดีต ภาพการรำดาบประหารชีวิต ภาพการลงโทษสมัยก่อน แดนประหารสมัยก่อน
ภาพในชุดเมืองไทยในอดีตนี้ ได้นำมาจากเว็บไซต์ต่างๆ เราจึงไม่ไช่เจ้าของลิขสิทธื์ภาพ เราทำหน้าที่รวบรวมเพื่อเผยแพร่เท่านั้นเอง         
4/12
         


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved