Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home   :   Thai Old Photos    
รวมภาพเก่าในอดีต ชุด 8
รวมภาพเก่าในอดีต ภาพเมืองไทยในอดีต ภาพกรุงเทพในอดีต ภาพเมืองไทยย้อนยุค เมืองไทยเมื่อ 100 ปี : Thailand Old Photos , Thailand Old Pictures
         
8/12
 
หน้านี้จำนวน 80 ภาพ
 
ภาพ ร.4 ภาพ ร.5 ภาพในหลวงรัชกาลที่ 4 ภาพในหลวงรัชกาลที่ 5 ภาพกรุงเทพสมัย ร.4 ,ร.5 ภาพรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น
ภาพบ้านเรือนริมแม่น้ำในอดีต ภาพสมัยกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภาพเริอสำเภาโบราณ ภาพลูกหลานในหลวงรัชกาลที่ 4 ที่ 5
ภาพธนบัตรสมัยรัชกาลที่ 5 ภาพธนบัตรสมัยเก่า ภาพลูกรัชกาลที่ 4 ภาพลูกรัชกาลที่5 ภาพย่านชานเมืองในอดีต ภาพการเดินทางด้วยช้างในสมัยโบราณ
ภาพร.4 เสด็จตำบาลหว้ากอ ภาพเกวียนโบราณ ภาพชีวิตคนไทยในอดีต ภาพการแข่งรถของเจ้านายสมัยรัชกาลที่ 5
ภาพในชุดเมืองไทยในอดีตนี้ ได้นำมาจากเว็บไซต์ต่างๆ เราจึงไม่ไช่เจ้าของลิขสิทธื์ภาพ เราทำหน้าที่รวบรวมเพื่อเผยแพร่เท่านั้นเอง         
8/12
         


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved