Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home   :   Thai Old Photos    
รวมภาพเก่าในอดีต ชุด 9
รวมภาพเก่าในอดีต ภาพเมืองไทยในอดีต ภาพกรุงเทพในอดีต ภาพเมืองไทยย้อนยุค เมืองไทยเมื่อ 100 ปี : Thailand Old Photos , Thailand Old Pictures
         
9/12
 
หน้านี้จำนวน 52 ภาพ
 
ภาพในหลวงรัชกาลที่6 ภาพร.6 ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 6 ภาพกองเสือป่า ร.6 ภาพยุวชนทหารสมัย ร.6 ภาพทหารไทยร่วมรบสงครามโลกครั้งที่ 1
ภาพการแต่งกายสมัยโบราณ ภาพครอบครัวรัชกาลที่ 6 ภาพพระราชินีในรัชกาลที่ 6 ภาพนักโทษผูกโซ่ตรวนสมัยก่อน
ภาพในชุดเมืองไทยในอดีตนี้ ได้นำมาจากเว็บไซต์ต่างๆ เราจึงไม่ไช่เจ้าของลิขสิทธื์ภาพ เราทำหน้าที่รวบรวมเพื่อเผยแพร่เท่านั้นเอง         
9/12
         


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved