Home > Royal photos < Memorial King Rama V  
อ่านพระราชประวัตื พระราชกรณียกิจ ฯลฯ : King Chulalongkorn the Great
   
 
Memorial King Rama V  (King Chulalongkorn) วันปิยะมหาราช 23 ตค.45
วันปิยะฯ ชุดที่ 1       พวงมาลาจากองค์กรต่างๆที่นำมาถวายสักการะ และบรรยากาศบริเวณลานพระรูป
 
วันปิยะฯ ชุดที่ 2      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมฯเสด็จวางพวงมาลาในช่วงเวลาเย็น
 
   23 ตค.45 วันปิยะมหาราช


ภาพเหตุการณ์ ณ.ลานพระบรมรูปทรงม้า ี่ประชาชนชาวไทยมาร่วมสักการะและแสดงความรำลึกแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

การสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทุกขณะ สุราต่างประเทศได้นำมาเป็นเครื่องบูชา มีชุดหมากพลู ผลไม้(ของนอก) และบางรายก็จัดตั้งโต๊ะเหมือนเครื่องเซ่น มีหัวหมู ขนม อาหาร และอื่นๆ บางรายนุ่งขาวกันเป็นกลุ่มๆ ทำพิธีและตั้งเครื่องบูชากันในลักษณะเฉพาะตัว

ในตอนเช้าของวันนั้น มีหนุ่มสาวคู่หนึ่ง นำเหล้านอกอย่างดีขวดละพันกว่าบาทมาเปิด โดยรินเหล้าใส่ฝาวางไว้บน ขวดที่วางอยู่กับพื้น แล้วทั้งคู่ก็จุดธูปอธิษฐาน  สิ่งเหล่านี้อาจดูแปลกตาสำหรับคนอื่น แต่ที่ลานพระรูปฯมีให้เห็นเป็น ประจำในทุกวันพฤหัสตั้งค่ำจนถึงดึกดื่น เป็นการชุมนุมของผู้ศรัทธาเลื่อมใส และผู้มีความเชื่อส่วนตัว

ใครอยากเห็นสิ่งเหล่านี้กับตาเอง ต้องมาในวันพฤหัส มาแล้วอาจแปลกใจที่เห็นผู้คนมากมาย เหมือนมีงานในยาม ค่ำคืน

ไม่ราบว่าขณะนี้ทางการได้มีการปรับปรุงแก้ไขไปอย่างไรบ้าง ล่าสุดได้มีประกาศห้ามจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน และเครื่องใหว้ทุกชนิดในบริเวณลานพระรูป ด้วยเหตุผลที่ว่า บริเวณนั้นเป็นเขตพระราชฐาน

สวัสดีครับ
webmaster
Photoontour.Com

อ่านพระราชประวัตื พระราชกรณียกิจ ฯลฯ
King Chulalongkorn the Great

 
   Photoontour .Com