Photoontour.Com
Home > Special photos> Chiangmai U

พิธีตักบาตรเพื่อเทิดพระเกียรติ
72 พรรษามหาราชินี
วันที่ 12 สิงหาคม 2547
ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
 
3 of 40
 
       
    Data
Camera Nikon F90
Lens : 28 - 70
shutter 1/60
Film : Slide KD 400
 
       
 
 
สระน้ำรูปวงกลมหน้าศาลาธรรม ที่ใช้เป็นสถานที่ตักบาตรและประกอบพิธีต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นวันครบรอบ 72 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547