Photoontour.Com
Home > Special photos> Chiangmai U

พิธีตักบาตรเพื่อเทิดพระเกียรติ
72 พรรษามหาราชินี
วันที่ 12 สิงหาคม 2547
ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
 
7 of 40
 
       
    Data
Camera Nikon F90
Lens : 28 - 70
shutter 1/60
Film : Slide KD 400
 
       
 
 
สุภาพสตรีท่านนี้เห็นแต่งกายสวยงามตามแบบฉบับของล้านนา จึงขออนุญาตถ่ายภาพ
ซึ่งเป็นธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีชาวเหนือ ในการการไปงานบุญ
โดยจะมีขันเงินใบใหญ่ สำหรับใส่ของไปถวายพระ