Photoontour.Com
Home > Special photos> Chiangmai U

พิธีตักบาตรเพื่อเทิดพระเกียรติ
72 พรรษามหาราชินี
วันที่ 12 สิงหาคม 2547
ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
 
18 of 40
 
       
    Data
Camera Nikon F90
Lens : 75 - 300
shutter 1/125
Film : Slide KD 400
Flash
 
       
 
 
พระสงฆ์ชาวต่างชาติ จากวัดอุโมงค์ ที่อยู่เชิงเขาหลังมหาวิทยาลัย