Photoontour.Com  
Home > Special photos> Chiangmai U

พิธีตักบาตรเพื่อเทิดพระเกียรติ
72 พรรษามหาราชินี
วันที่ 12 สิงหาคม 2547
ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
 
23 of 40
 
       
    Data
Camera Nikon F90
Lens : 28 - 70
shutter 1/60
Film : Slide Elite 100
 
       
เริ่มตักบาตร