The Professional Photo Website : เวปไซต์ภาพถ่าย เวปไซต์คุณภาพ
             
Home > Special Photos >Karnchanapisek >Part 1 
 
     
Karnchanapisek
Part 1
 
 
       
พิธีกาญจนาภิเษก (ชุดที่ 1 ) ภาพพลับพลากาญจนาภิเษก ท้องสนามหลวง


                

                  อาคารกาญจนาภิเษกที่ตั้งโดดเด่นอยู่ท้องสนามหลวง ในบริเวณที่ใกล้กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมทั้งอาคารต่างๆที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เป็นภาพที่สวยงาม และเป็นจุดสนใจให้กับผู้ที่เดินทางผ่านไปมา 

               พลับพลากาญจนาภิเษกออกแบบและก่อสร้างขึ้นอย่างปราณีตบรรจงในระดับชั้นบรมครูที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน จนใครต่อใครอดเสียดายไม่ได้ว่า หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีนี้แล้ว พลับพลาที่ประทับอันวิจิตรนี้ จะต้องถูกรื้อทิ้งไป เพราะสร้างแบบชั่วคราว

               ความสวยงามของพลับพลากาญจนาภิเษกนี้ เป็นผลงานการออกแบบโดยเรืออากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น สถาปนิกระดับ ซี 9 จากกรมศิลปากร ผู้เคยมีผลงานควบคุมการก่อสร้างพระเมรุมาศในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  และเป็นผู้ออกแบบพระเมรุมาศในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งการออกแบบบูรณะอาคารสำคัญๆภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อคราวสมโภชน์กรุงเทพ 200 ปี เมื่อปี 2525 และที่สำคัญเป็นผู้ออกแบบเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเพื่อใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคในปี 2539
ที่กองทัพเรือจัดสร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              ภาพอาคารพลับพลากาญจนาภิเษกรวมทั้งอาคารอื่นๆที่เห็นในภาพชุดนี้ เป็นการถ่ายภาพใน วัน - เวลา ที่ต่างๆกัน จึงเป็นภาพในหลายบรรยากาศ ทั้งก่อนที่จะมีพระราชพิธี และหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้ว

              ในช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมพลับพลาที่ประทับอย่างใกล้ชิด ได้มีประชาชนเข้ามาเที่ยวชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมาก

              

Photoontour.Com