Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home > King Data > Shortcut               

รวมภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพในหลวงภูมิพล ภาพพระราชกรณียกิจ การเสด็จขึ้นครองราชย์ ภาพเสด็จเยือนต่างประเทศ ภาพเสด็จให้กำลังใจรั้วของชาติ ภาพเสด็จเยี่ยมชาวเขา
สนใจภาพชุดไหน คลิกไปยัง Page นั้นเลย
เนื่องจากภาพในหลวง ร.9 มีจำนวนหลายเพจ และมีภาพเป็นจำนวนมาก ไม่สะดวกต่อการค้นหาภาพ เราจึงสร้าง Shortcut หรือทางลัด เพื่อเข้าไปค้นหาภาพตามที่ต้องการ
โดยทำชุดภาพเล็กแบบย่อของเพจแต่ละหน้าว่ามีภาพอะไรบ้าง จากนั้นจึงคลิกไปที่ภาพนั้น ก็จะเห็นภาพใหญ่ตามต้องการ และภาพทั้งหมดได้มาจากเว็บต่างๆ
และในเวลาที่ต่างกัน จึงเป็นการยากที่จะจัดหมวดหมู่ภาพ ภาพหายากหลายภาพซึ่งก่อนนั้นไม่เคยเห็น ก็เริ่มเห็นในช่วงเวลานี้

สิ่งที่พสกนิกรต้องการ ก็คืออยากเห็นภาพฝีพระหัตถ์ของในหลวงจากการทรงงาน หรือจากที่ท่านเสด็จไปที่ต่างๆ
เราเห็นในหลวงสะพายกล้องอยู่ตลอดเวลาแต่กลับไม่เห็นภาพที่พระองค์ถ่าย ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลก


Page51-Page63


Page 51
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of ThailandPage 52
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of ThailandPage 53
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9  King Bhumibhol, King of Thailand

ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

Page 54

ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9  King Bhumibhol, King of Thailand

ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

Page 55
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9  King Bhumibhol, King of Thailand

ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

Page 56
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9  King Bhumibhol, King of Thailand

ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

Page 57
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9  King Bhumibhol, King of Thailand

ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

Page 58

ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

Page 59


ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

Page 60
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

Page 61
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand


Page 62
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand


Page 63
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand


Page 64
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

Page 65
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand
Page 66
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand
Page 67
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand
Page 68
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand

Page 69
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand
ภาพในหลวงภูมิพล ภาพในหลวงร.9 ภาพรัชกาลที่9 King Bhumibhol, King of Thailand
 


   Next

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved