Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home > King Data               

ภาพในหลวง ภาพพระราชนี และภาพบรมวงศานุวงศ์ โหลดฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ และไม่ไต้องขออนุญาต ภาพทั้งหมดนี้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อการเผยแพร่เท่านั้น
   
พระราชบุตร
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
 
อดีตคู่สมรส อดีตพระวรชายา และพระวรชายา ในสมเด็จพระบรมฯ
พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
อดีตพระวรชายา (พ.ศ.2520-2536)
พันตรีหญิงหม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา
(ยุวธิดา ผลประเสริฐ)
อดีตคู่สมรส (พ.ศ.2537-2539)
ปัจจุบัน สุจาริณี วิวัชรวงศ์
พลตรีหญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
(อดีต)พระวรชายา(พ.ศ.2540-2557)
ปัจจุบัน ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี
พลโทหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา
(หม่อมนุ้ย)
พระวรชายา(ล่าสุด)
พศ.2556- ปัจจุบัน
 
ความรักของสมเด็จพระบรมฯ


พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ชื่อเต็ม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิฯ 


เสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งคืนวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559
   
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์
 

 
พระราชประวัติ และภาพถ่าย

 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 ประวัติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
 ประวัติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
 ประวัติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
 ประวัติฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
 ประวัติหม่อมศรีรัศมิ์ พระวรชายา
 ประวัติพระองค์เจ้าโสมสวลี(อดีตพระชายาฯ)
 ประวัติสุจาริณี วิวัชรวงศ์(อดีตคู่สมรสพระบรม)
 ประวัติ พลตรีโทหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์


ข้อมูลอื่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


  พระราชสมภพและขณะทรงพระเยาว์
  พระราชประวัติการศึกษา
  พระราชประวัติเสด็จขึ้นครองราชย์
  พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
  พระบรมราชาภิเษก
  ทรงผนวช
  พระราชกรณียกิจ
  พระอัจฉริยภาพ

  พระมหากษัตริย์นักดนตรี
  พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรี
  ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์
  รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมด 48 เพลง
 
 ภาพถ่าย

  รวมภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รวมภาพพระราชินี 
  รวมภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
  รวมภาพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
  รวมภาพสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
  รวมภาพฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
  รวมภาพหม่อมศรีรัศมิ์ พระวรชายา
  รวมภาพพระองค์เจ้าโสมสวลี
  รวมภาพสุจาริณี วิวัชรวงศ์ และครอบครัววิวัชรวงศ์
  รวมภาพพลโทหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์

  ดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ภาพในหลวง พระราชินี
     รวมเหตุการณ์สำคัญๆ เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ งานเฉลิมฉลอง งานพระราชพิธี งานพระบรมศพสมเด็จพระราชนนี สมเด็จพระพี่นาง
 
พิธีแรกนาขวัญ Royal Ploughing day
เฉลิมฉลอง 5 ธันวา Celebration for the King
เฉลิมฉลอง 12 สิงหา Mother 's Day Queen's Birthday
ถวายเพลิงพระศพฯสมเด็จพระพี่นาง Royal Cremation Ceremony for HRH
ลงนามถวายพระพรที่รพ.ศิริราช Sign messages for HM the King
งานพืชสวนโลก เชียงใหม่ Royal Flora 2006
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 60th Anniversary Celebrations of HM.

ขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค ปี 2539 Royal Barge Procession
พิธีกาญจนาภิเษก 50 ปี การครองราชย์ Golden Jubilee
พิธีพระบรมศพสมเด็จย่า 2539 The Great Ceremony of The Princess Mother
วันปิยะมหาราช 2549 Memorial King Rama V
พระเทพฯทรงเกี่ยวข้าว ปี 42 Princess Sirindhorn
พระที่นั่งอนันตสมาคม Anantasamakom Throne Hall
พิธีสวนสนาม 5 ธค.42 King's Birthday Parade

   กรุงรัตนโกสินทร์ - ราชวงศ์จักรี พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี พระราชประวัติ การครองราชย์ พระราชกรณียกิจ
 
รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  รายนามพระมหากษัตริย์ กรุงธนบุรี กรุงศรีอยุธยา กรุงสุโขทัย ข้อมูลพระราชสมภพ การครองราชย์ และเสด็จสวรรคต
  รายนามพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตั้งแต่กรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
กษัตริย์กรุงสุโขทัย 9 พระองค์
กษัตริย์กรุงศรีอยุธยา 33 พระองค์
กษัตริย์กรุงธนบุรี 1 พระองค์
กษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ 9 พระองค์

 
 

             
   ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์และรัฐโบราณในประเทศไทย
รัฐโบราณในประเทศไทย
สมัยอาณาจักรสุโขทัย
สมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
สงครามโลกครั้งที่สอง
สงครามเย็น

การเสียดินแดนของไทย
ประวัติศาสตร์ไทยยุคใหม่ กรุงสุโขทัยไม่ไช่ราชธานีแรกของไทยอีกต่อไปแล้ว
    อ่านบทความและข้อวิจารณ์ในเรื่องนี้จากนักประวัติศาสตร์อาวุโส
  10 อาณาจักรต่างๆบนผืนแผ่นดินไทยในอดีต
 

  
ภาคเหนือ

อาณาจักรโยนกเชียงแสน     
      yonok chiang saen kingdom
      (พุทธศตวรรษที่ 12-19)

อาณาจักรหริภูญชัย  
       Haripunchai Kingdom
       (พุทธศตวรรษที่ 13-19)

อาณาจักรล้านนา 
     Lanna Kingdom  
    (พุทธศตวรรษที่ 19-25)

  
ภาคกลาง

อาณาจักรทวารวดี
      Thawarawadee kingdom
      (พุทธศตวรรษที่ 11-16) 

อาณาจักรละโว้
     (พุทธศตวรรษที่12-18)

  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาณาจักรโคตรบูรณ์  
     (พุทธศตวรรษที่ 12-16)

อาณาจักรอิศานปุระ
     (พุทธศตวรรษที่ 12-18) 

 
 ภาคใต้

อาณาจักรลังกาสุกะ
      (พุทธศตวรรษที่ 7-14) 

อาณาจักรตามพรลิงค์
      (พุทธศตวรรษที่ 13-18)

อาณาจักรศรีวิชัย
     (พุทธศตวรรษที่ 13-19)
 

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved