โฟโต้ออนทัวร  
Home > Gallery > Ayudhaya Map
 

 Home I Articles I City Tour II Events II Gallery I Outbound tour II Royal Photos  II Today Talk II Photo Service  II Guest II Free Wallpaper  I About site II Misc. I

 
แผนที่อยุธยา(ขนาดใหญ่) แผนที่เกาะเมืองอยุธยา แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา เส้นทางจักรยาน

คลิกที่ภาพเพื่อดู แผนที่ขนาดใหญ่ ขนาด 2500*1800 pixels (836 K)

ดาวน์โหลดแผนที่อยุธยาแบบแยกชิ้น (6ชิ้น) เพื่อปริ้นท์และนำมาต่อกัน คลิก 

แผนที่อยุธยาโดยละเอียด ประกอบด้วย
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว จ.อยุธยา 1622
แผนที่ สำนักงาน ททท.เขต 6 อยุธยา
แผนที่สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว
แผนที่ศาลหลักเมือง อยุธยา
แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
แผนที่วังช้างอยุธยา เพนียดคล้องช้าง
แผนที่คุ้มขุนแผน
แผนที่วัดพระราม
แผนที่วัดพระมงคลบพิตร
แผนที่วัดพระศรีสรรเพชญ์
แผนที่พระราชวังหลวง
แผนที่พระราชวังโบราณ
แผนที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
แผนที่วัดธรรมิกราช
แผนที่วัดราชบูรณะ
แผนที่วัดหน้าพระเมรุ
แผนที่วัดเชิงท่า แผนที่วัดตูม
แผนที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
แผนที่วัดภูเขาทอง
แผนที่พระบรมราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
แผนที่วัดท่าการ้อง
แผนที่วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
แผนที่วัดไชยวัฒนาราม
แผนที่วัดพุทไธศวรรย์
แผนที่วัดนักบุญยอแซฟ
แผนที่หมู่บ้านโปรตุเกส
แผนที่อนุสรสถานปรีดี พนมยงค์
แผนที่เจดีย์ศรีสุริโยทัย
แผนที่พิพิธภัณฑ์เรือไทย
แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
แผนที่เพนียดคล้องช้าง
แผนที่วัดพนัญเชิง
แผนที่หมู่บ้านฮอลันดา
แผนที่หมู่บ้านญี่ปุ่น
แผนที่วัดใหญ่ชัยมงคล
แผนที่หมู่บ้านช้าง
แผนที่วัดประดู่ทรงธรรม
แผนที่วัดมเหยงค์
แผนที่วัดแม่นางปลึ้มดภาพและเริ่องราวต่างๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมา
พระราชวังบางปะอินปี41
วัดใหญ่ชัยมงคล (ครั้งที่1 ปี41)
นั่งเรือเที่ยวรอบเกาะอยุธยาปี45
บทความนั่งเรือเที่ยวรอบเกาะอยุธยาปี45
วัดใหญ่ชัยมงคล (ครั้งที่2 ปี49)
วัดชุมพลนิกายาราม(บางปะอินปี49)
นั่งเรือเที่ยวรอบเกาะอยุธยาปี49 (ตอนที่1)
นั่งเรือเที่ยวรอบเกาะอยุธยาปี49 (ตอนที่2)
วัดตาลเอน บางปะหัน ปี50

  ภาพน้ำท่วม 1 (คลิกที่ภาพ)   ภาพน้ำท่วม 2 (คลิกที่ภาพ)  
     
  ดาวน์โหลดแผนที่อยุธยาแบบแยกชิ้น (6ชิ้น) เพื่อปริ้นท์และนำมาต่อกัน คลิก   

     
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์