Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์  
 
 
 
Home  :   Events  : Royal Photos :  Photos Gallery  :  Outbound tour  :  Flowers  :  Portrait   :   Asia Girls  :   Wallpapers  :   News  :  Clip Video  :  Site Update
 
 Chiangmai - Mae Chaem - Pai - Maehongson : ภาพท่องเที่ยว เชียงใหม่ - แม่แจ่ม - ปาย - แม่ฮ่องสอน     ตอนที่ 2
  Chiangmai - Pai Part 2 : ดอยม่อนหมาก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
เดินทาง 9 กย.56

ดอยม่อนหมาก อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่จอดรถแวะถ่ายภาพเมฆกำลังก่อตัวเป็นทะเลหมอกความชื้นที่กลายเป็นไอกำลังลอยขึ้นสู่อากาศ นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเมฆหมอก และทะเลหมอก
นี่เป็นวัฎจักรของธรรมชาติ หากไม่มีป่า ไม่มีต้นไม้หมอกก็จะไม่เกิด เมฆก็จะไม่มี ฝนก็จะไม่ตก มนุษย์ก็จะเดือดร้อนแดดเริ่มแรงขึ้น ขณะนี้กำลังฝ่าดงหญ้าเข้าไปหามุมถ่ายภาพ แต่ผิดหวัง ...ใบต้นไม้กวาด แต่ยังไม่ออกดอกใบข้าวโพดคล้ายใบหญ้าเห็นทะเหมอกอยู่หน่อยหนึ่ง แต่ทางเข้าลำบาก ฝ่าดง ฝ่าหญ้า ฝ่าน้ำค้าง

  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ