Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 1 เดินทางจาก จ.นครพนม ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 ทีท่าแขก
แขวงคำม่วน สปป.ลาว สู่เวียดนามกลาง บนเส้นทางสายใหม่ ใช้ระยะทางราว 157 กม.ถึงด่านนาเผ้าของลาว และด่านจาลอของเวียดนาม

 

เช้าวันใหม่ที่ริมโขง จ.นครพนมลานกีฬาติดริมโขง ฝั่งตรงกันข้ามเป็นสปป.ลาวเตรียมงานไหลเรือไฟลานกีฬาที่มีวิวสวยที่สุดหันหน้าวัดสู่ฝั่งโขงวัดมหาธาตุกลางเมืองนครพนมรูปทรงเจดีย์คล้ายวัดพระธาตุพนม

วัดมหาธาตุ จ.นครพนม 
2  
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : [email protected]

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us