Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 1 เดินทางจาก จ.นครพนม ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 ทีท่าแขก
แขวงคำม่วน สปป.ลาว สู่เวียดนามกลาง บนเส้นทางสายใหม่ ใช้ระยะทางราว 157 กม.ถึงด่านนาเผ้าของลาว และด่านจาลอของเวียดนามด่านนาเผ้าชายแดนลาว อาคารเล็กๆทางขวามือขายหมู ขายไก่เป็นๆที่ชายแดนนาเผ้า ท่าทางเป็นคนเวียดนามแต่ข้ามมาค้าขายที่ด่านลาวหมูดำ เนื้อเหนียว มันน้อยตู้หน่วย รปภ.ลาว ด่านนาเผ้า สมถะ ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงด่านตม.นาเผ้าชายแดนลาว-เวียดนามผู้เดินทางกำลังติดต่อ ตม.เพื่อ Stamp พาสสปอร์ตอาคารสำนักงาน ตม.ของลาวที่ด่านนาเผ้า แตกต่างกับ ตม.ของลาวที่คำม่วนอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ
เข้าใจว่า ตม.ที่คำม่วนมีต่างชาติออกทุนสร้างเขาสูงเขตประเทศเวียดนามหลักแดน ลาว สวยงามแบบนี้รัฐบาลเวียดนามน่าจะอนุเคราะห์ให้ข้างหน้าคือประเทศเวียดนาม ถนนเริ่มลดระดับความสูงลงเรื่อยๆ
เห็นป่าไม้หนาแน่นแบบนี้ หากเป็นบ้านเราคงไม่เหลือ พวกอ้างจนคงบุกรุกกันอย่างสนุกสนาน 
8  
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : [email protected]

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us