Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 3 แม่น้ำเบนไห่ พรมแดนเวียดนามเหนือ-เวียดนามใต้ในอดีต ชุดนักเรียนหญิงเวียดนาม วัดเทียนมู่ เมืองเว้
ภายในวัดเทียนมู่บรรยากาศภายในวัด ที่เคยปิดตายมานานหลายสิบปี ในยุคที่เวียดนามแบ่งเป็นสองประเทศเดิมวัดเป็นวัดร้างมาหลายสิบปี แต่หลังเวียดนามเปิดประเทศ ก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เช่นเดียวกับอีกหลายๆแห่งที่อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวเมืองเว้ เช่นพระราชวังเมืองเว้ของราชวงศ์เหงียน และสุสานไคดิ่งห์ต้นไม้มีรากแปลก

ศิลปะเวียดนามคล้ายคลึงกับศิลปะจีนมาก
 
8  
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน

Contact Us : [email protected]