Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 6 ฮอยอัน มรดกโลก Hoi An Ancient Town
ฮอยอัน ในอดีตเมื่อราวสี่ร้อยกว่าปีเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรือประมงจอดเรียงรายอยู่บริเวณก้นอ่าวดานัง แปลกใจว่าทำไมเรือทุกลำจึงต้องติดธงชาติเวียดนามธงชาติเวียดนามกำลังจะขึ้นสะพานแขวน มีชื่อว่าสะพานถ่วนเฟื้อก (Thuan Phuoc)สะพาน ถ่วนเฟื้อก Thuan Phuoc เปิดใช้ได้ไม่นาน และเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเวียดนาม แต่ปัจจุบันมีสะพานเญิตเติน (Nhat Tan) ที่เมืองฮานอย ได้ลบสถิตินี้ไปแล้วถวนเฟื้อก Thuan Phuoc ยาว 1850 เมตร สร้างเพื่อการขยายธุรกิจที่รัฐบาลมุ่งหวังให้ดานังเป็นเมืองเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรม
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อราว 7-8 ปีที่แล้ว จนถึงวันนีก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักถ่วนเฟื้อก Thuan Phuoc ข้ามแม่น้ำ Han River (แม่น้ำห่าน)ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าว และเป็นสะพานแห่งที่ 5 ที่ข้ามแม่น้ำสายนี้ในเขตเมืองดานังเมืองดานังตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ Han River จากจุดนี้(สะพานแขวน) อยู่ห่างจากสนามบินดานังราว 5 กม.ยอหาปลาขนาดยักษ์ เส้นผ่าศูนย์กลางราว 25 เมตร เทียบกับกระต๊อบหลังเล็กของชาวประมงที่อยู่ทางซ้ายของภาพ
บ้านเราที่เคยเห็นตามริมคลองหรือทางภาคใตแถบพัทลุง ก็ถือว่าใหญ่มาก แต่ถ้าเทียบกับเวียดนามแล้ว เหมือนปู่กับหลานสะพานข้ามแม่น้ำกูเด (Cu De) ก่อนที่ขึ้นเขาไฮเวินสู่เมืองเว้ สะพานเหล็กสีฟ้าที่เห็นเป็นสะพานทางรถไฟ ที่ตีคู่ขนานกับสะพานรถยนต์


 
10

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]