Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 6 ฮอยอัน มรดกโลก Hoi An Ancient Town
ฮอยอัน ในอดีตเมื่อราวสี่ร้อยกว่าปีเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรือพายรับจ้างข้ามฝาก คนพายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงสูงวัย (อายุมากกว่า 70)นักท่องเที่ยวใช้บริการเรือพายเรือท่องเที่ยวแบบมีเครื่องยนต์คนพายเรือรับจ้างทั่วไป วัยนี้ทั้งนั้นเรือไม้ ยังมีให้เห็นมากมายในประเทศเวียดนามดัดแปลงเป็นร้านอาหาร

ริมฝั่งเป็นท่าเรือ บรรยากาศคึกคัก ในภาพเป็นนักเรียนกำลังรอใช้บริการเรือในเที่ยวต่อไปขนมเวียดนาม


 
2

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]