Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 6 ฮอยอัน มรดกโลก Hoi An Ancient Town
ฮอยอัน ในอดีตเมื่อราวสี่ร้อยกว่าปีเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถนนเริ่มโค้งเข้าสู่ตัวเมืองดานังทะเลที่อ่าวดานัง มีคลื่นลมรุนแรงมากปักธงแดง ห้ามเล่นชายฝั่งตลอดทางนี้พัฒนาจนผิดหูผิดตาจากเมื่อ 6-7 ปีก่อน

คลื่นจัดมาก ไม่มีใครกล้างลงเล่นน้ำห้องน้ำหริอแเปล่าก็ไม่แน่ใจดานังพัฒนาค่อนข้างเร็ว และเป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคกลางงานศิลปะริมชายหาดที่วันนี้มีกิจกรรมของนักศึกษานักศึกษากำลังจัดกิจกรรม แต่โทษที้เวลานี้ร้อนมาก แดดเปรี้ยงตอนใกล้เที่ยง 
7

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]