Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 7 เมืองเว้ สุสานไคดิ่งห์ Hue City , Tomp of Khai Dinh
การเดินทางจากเมืองดานังสู่เมืองเว้ ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ และตลาดดงบา
หนูหิวมีแต่เส้น ไม่มีผักเดินเข้ามาด้านในตลาดเย็นแล้วตลาดกำลังวาย พืชผักดูไม่ต่างกับบ้านเรานักผักบุ้งเวียดนาม พืชเศรษฐกิจพื้นบ้านที่นิยมกันมาก แต่รสชาติอร่อยกว่าผักบุ้งบ้านเรา นุ่ม ไม่แข็ง ทานง่ายไม่น่าเชื่อว่าพวกเครื่องเทศ ขิงสด ขมิ้นสด ฯลฯ จะขายกับเป็นล่ำเป็นสันยิ่งกว่าบ้านเราลูกฟักเวียดนามยาวเป็นวา จึงต้องตัดเป็นท่อนๆปลาทะเลในเวียดนามราคาถูกและมีความหลากหลายกว่าบ้านเรากล้วยดิบฝานเป็นแว่นๆผลไม้สู้บ้านเราไม่ได้แน่นอนลูกแม้ค้าขายเฝ๋อเด็กสาวมีแววสวยในอนาคต
 
10

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]