Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 7 เมืองเว้ สุสานไคดิ่งห์ Hue City , Tomp of Khai Dinh
การเดินทางจากเมืองดานังสู่เมืองเว้ ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ และตลาดดงบา
มาเที่ยวประเทศเวียดนามหลายครั้ง และต่างฤดูกาล ก็เห็นแต่ความเขียวแบบนี้ ฤดูแล้งก็ยังเห็นน้ำเจิ่งนองทั่วท้องนาชนบทเวียดนามจะสร้างบ้านแข็งแรงเนื่องจากต้องเจอพายุรุนแรงทุกปีแม่น้ำลำคลองในเวียดนามจะมีสภาพที่เห็นนี้ และสิ่งที่พบเห็นบ่อยมากก็คือทางรถไฟและสะพานข้ามคลองสภาพโดยทั่วไปของเวียดนามจะเป็นแบบในภาพ ทุกพื้นที่จะเห็นการทำการเกษตรและการทำนา ภาพท้องทุ่งกับ แม่น้ำลำคลองมีให้เห็นคู่กันตลอด" เด็กเลี้ยงควาย " ภาพที่เมืองไทยไม่มีให้เห็นแล้วบริเวณนี้เป็นอ่าวขนาดใหญ่ มีชื่อว่าอ่าว Dam Cau Haiเรือประมงพื้นบ้านหมู่บ้านชนบทริมทางสมัยหนึ่งน่าจะเป็นวัดในศาสนาพุทธ ปัจจุบันน่าจะเปลี่ยนเป็นศาลเจ้า
(ศาสนาพุทธในเวียดนามถูกทำลายลงในสมัยที่ปกครองโดยฝรั่งเศส)
 
3

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]