Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 7 เมืองเว้ สุสานไคดิ่งห์ Hue City , Tomp of Khai Dinh
การเดินทางจากเมืองดานังสู่เมืองเว้ ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ และตลาดดงบา
จากดานังสู่เมืองเว้ระยะทาง 101 กม. พอๆกับระยะทางจาก ลำปาง สู่เชียงใหม่ถนนสายนี้ปรับปรุงใหม่ เมื่อ 2-3 ปีมานี้เอง หลังจากเป็นถนนท่องเที่ยว เว้-ดานัง-ฮอยอัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้เป็นอันดับ 3 รองจากโฮจิมินห์ซิตี้ และ ฮานอยภาพที่คนไทยเห็นแล้วเสียวใส้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ แต่เป็นเรื่องปกติของคนเวียดนามผ่านชุมชนในระหว่างการเดินทาง ในภาพเป็นรถประจำทาง เว้-ดานังเจออีกแล้วสะพานเหล็ก 5 ปีก่อนผ่านมาสนิมเครอะ แต่วันนี้เปลี่ยนโฉมใหม่ภาพที่เห็นแล้วสบายตาความเป็นชนบทยังพบเห็นได้ทั่วทั้งประเทศ น้ำสมบูรณ์ สามารถทำนาได้ปีละ 3-4 ครั้งสถานที่ราชการใหม่อี่ยมเรี่ยมเร้ มาพร้อมกับถนนใหม่ (น่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนังาน อบต.แบบบ้านเรา)
ภาพทางขวาเป็นรูปโฮจิมินห์ วีระบุรุษที่อยู่ในดวงใจของคนเวียดนาม เป็นผู้กอบกู้อิสรภาพให้เวียดนามพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสถึงเมืองเว้แล้ว แต่รถเลี้ยวไปเที่ยวสุสานไคดิ่งห์ต้นสนสวยและแน่นมาก ข้างหน้าคือรถนักท่องเที่ยว


 
4

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]