Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 7 เมืองเว้ สุสานไคดิ่งห์ Hue City , Tomp of Khai Dinh
การเดินทางจากเมืองดานังสู่เมืองเว้ ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ และตลาดดงบา
สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ (Khai Dinh)  ห่างจากเมืองเว้ 10 กม.สุสานตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นสุสานที่สวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงียน จักรพรรดิ์ไคดิ่งห์ (กษัตริย์องค์ที่ 12 )สร้างให้กับตนเองขณะที่ยังมีชีวิตสุสานแห่งนี้ดูคล้ายหินแกะสลัก แต่ความจริงแล้วเป็นปูนซีเมนต์ที่นำเข้ามาจากสยามประเทศในรัชกาลที่ 6 ที่ รง.บางซื่อ (สมัยที่ยังเป็นของต่างชาติ)

บันใดสูงมี 3 ระดับภายในเป็นแห่งหินแะสลักแสดงความเป็นมาของสุสานแห่งนี้

  

ไกด์ชาวเวียดนาม
 
5

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]