Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 7 เมืองเว้ สุสานไคดิ่งห์ Hue City , Tomp of Khai Dinh
การเดินทางจากเมืองดานังสู่เมืองเว้ ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ และตลาดดงบา
การตกแต่งภายในสุสาน ภาพถ่ายจักรพรรดิไคดิ่งห์ (ค.ศ.1885 - 1925) พ.ศ.2428 - 2468โคมไฟโบราณภาพวาดบนเพดาน ชื่อภาพ "มังกรในม่านเมฆ" วาดโดยจิตรกรที่มีชื่อในสมัยนั้น ภาพบนเพดาน "วาดด้วยเท้า"
เป็นการประชดจักรพรรดิ์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการเก็บภาษีเพื่อนำเงินมาสร้างสุสานแห่งนี้

รูปทองสัมฤทธิ์ขนาดเท่าตัวจริง เป็นฝีมือของชาวฝรั่งเศส

  

ด้านหน้าและด้านหลังฝีมือชาวฝรั่งเศสของใช้ในสมัยนั้นกระเบื้องเซรามิคที่น่าทึ่ง


 
7

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]