Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 7 เมืองเว้ สุสานไคดิ่งห์ Hue City , Tomp of Khai Dinh
การเดินทางจากเมืองดานังสู่เมืองเว้ ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ และตลาดดงบา
จักรพรรดิ์ไคดิงห์เป็นกระเทย ชอบแต่งหน้าทาปาก คนเวียดนามไม่ชอบ เพราะเอาใจฝรั่งเศสมากกว่าคนในประเทศตนเองการปกครองของเวียดนามในสมัยนั้นยังคงสภาพระบอบกษัตริย์(ราชวงศ์เหงียน) แต่ต้องทำตามบัญชาจากฝรั่งเศส
กษัตริย์เวียดนามจึงทำหน้าที่เป็นเพียงตรายางเพื่อประทับในกฏหมายของประเทศ ชาวเวียดนามสมัยนั้นมองว่า กษัตริย์เอาใจฝรั่งเศสโดยไม่ใยดีประชาชนชาวเวียดนามเกลียดชังกษัตริย์(จักรพรรดิ์)ในสมัยนั้นมาก บางองค์ถูกชาวเวียดนามขับออกประเทศ จนต้องหนีไปที่ฝรั่งเศสสุสานไคดิ่งห์ ไม่ต่างกับเป็นอนุสรณ์ของความเกลียดชัง ก่อนหน้านี้ได้ถูกทิ้งร้างมานาน แต่หลังจากเวียดนามเปิดประเทศ
รัฐบาลจึงต้องบูรณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของเมืองเว้ ควบคู่ไปกับพระราชวังหลวงที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกออกจากสุสานไคดิ่งห์ก็ไปที่ตลาดโดงบา

ยามเย็นที่เมืองเว้สภาพจริงของเมืองเว้ ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่า ในสมับราชวงศ์เหงียนและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม 
8

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]