Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 7 เมืองเว้ สุสานไคดิ่งห์ Hue City , Tomp of Khai Dinh
การเดินทางจากเมืองดานังสู่เมืองเว้ ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ และตลาดดงบา
สถานที่แห่งนี้ เห็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ของเมืองเว้ สมัยปกครองโดยฝรั่งเศสมีนักศึกษารวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศส
อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ก็เคยศึกษาในสถาบันแห่งนี้ แต่หนีไปต่างประเทศเนื่องจากถูกกวาดล้าง จนได้รับซึมซับการปกครองแบบสังคมนิยมสถาบันศึกษาของ โฮจิมินห์ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามย่านสถานที่ราชการสถานที่ราชการแห่งใหม่ของเมืองเว้ ดูแล้วน่าจะเป็นศาลากลางจังหวัดเดินทางสู่ตลาดโดงบาพาหนะหลักของชาวเวียดนาม ยั้วเยี้ยะจนน่าเวียนหัวสะพานข้ามแม่น้ำหอมแม่น้ำหอมถึงแล้วตลาดโดงบา คนไทยที่มาเที่ยวเมืองเว้ก็ต้องมาที่นี่ ตอนเย็นๆคึกคักมากและเป็นสีสันของเมืองเว้ชีวิตชาวเวียดนามเห็นแล้วน่านั่ง น่าทาน และเมืองเว้ได้ชื่อว่าเป็นต้นตำรับของวัฒนธรรมเวียดนาม เนื่องจากเป็นเมืองกษัตริย์
อาหารการกินแบบเวียดนามต้นตำรับแท้ๆ รวมทั้งการแต่งกายเช่นชุดอ่าวหญ่าย ก็มีกำเนิดจากที่นี่


 
9

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]