Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 8 เมืองเว้ Hue City
การเดินทางจากเมืองเว้ สู่ สปป.ลาว


ภาพถนนในเมืองเว้ ร่มรื่นด้วยต้คนเวียดนาม เซ่นไหว้ ไม่ต่างกับบ้านเราชาวเวียดนามสมัยก่อนนับถือศาสนาพุทธ แต่ยกเลิกไปในสมัยตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศส ปัจจุบันจึงหันมานับถือบรรพบุรุษแทนเมืองไทยมีศาลพระภูมิ แต่เวียดนามใช้ต้นไม้ใหญ่แทน จุดธุปจุดเทียนกันที่โคนต้นไม้นี้แหละความเชื่อของคนเอเชีย ที่ดูไม่ต่างกันนักซิกโล่ รถขนของเอนกประสงค์ และบรรทุกได้มากขนาดนี้เดินทางกลับ ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำหอมแม่น้ำหอม สะพานรถไฟผ่านพระราชวังเว้ ที่สร้างโดยฝรั่งเศส จำลองมาจากพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งกำแพงสูงเช่นเดียวกับพระราชวังปักกิ่ง แต่ที่นี่เป็นแบบจำลอง มีขนาดเล็กกว่าด้านข้างวัง บนเนื้อที่ใหญ่โต และเป็นมรดกโลกออกจากเมืองเว้ สู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ที่เมืองกวางตรี


 
3

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]