Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 8 เมืองเว้ Hue City
การเดินทางจากเมืองเว้ สู่ สปป.ลาว
เส้นทางจากเมืองเว้ สู่เมืองกวางตรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนเวียดนามเหนือ กับ เวียดนามใต้ในอดีตสภาพถนนทั่วไปในเวียดนาม เป็นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัด จำกัดความเร็วไม่เกิน 90 จำกัดความเร็วแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากัน
คนขับมือใหม่จึงต้องดูป้ายเตือน ซึ่งจะมีป้ายเตือนความเร็วในเขตเมือง กับ นอกเมือง เช่นอาจเป็น 40/80 หรือ 40/90ท่าเรือขนทราย เหมือนเราที่อยู่ตามริมเจ้าพระยา แต่เรือบรรทุกทรายที่นี่จะเป็นเรือชาวบ้าน มีขนาดเล็ก (เห็นจอดอยู่ 1 ลำ)ทรายขาวศิลปะเวียดนามบ้านทรงแปลกๆสถานที่ราชการ เล่นสีหนักๆกันแบบนี้เลยการสร้างบ้านและอาคารในเวียดนามจะแข็งแรงกว่าบ้านเรามากชนิดเทียบกันไม่ติด อิฐมอญในเวียดนามใหญ่กว่าอิฐมอญบ้านเราราว 3 เท่า ทั้งหนาและใหญ่
ในภาพจะเห็นว่าโครงสร้างแข็งแรงมาก ขนาดจั่วของหลังคา ยังก่ออิฐไปถึงยอด ตรงกันข้ามกับบ้านเราที่นิยมใช้โครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ทางราชการเห็นกันทั่วไป ป้ายแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์มาก่อนภาพนี้ไม่ต่างกับบ้านเรา เรียกว่าจอมซุ่ม แต่ค่าปรับแพงกว่าบ้านเรามาก เช่นขับเร็วตามกฏหมาย ปรับ 2 พันบาท และไปจ่ายที่โรงพัก ขณะเดียวกันใบขับขี่จะถูกเจาะรู
ครบ 3 รู ต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่ และต้องใช้เวลา 3 เดือนจึงจะได้ใบขับขี่ คนขับรถสาธารณะจะต้องตกงานไปราว 3 เดือน
แต่ถ้าจ่ายให้ตำรวจโดยไม่ออกใบสั่ง จะต้องจ่ายถึง 3 พันบาท ...ทำไมแพงกว่าก็เนื่องจาก ไม่ต้องเจาะรูใบขับขี่


 
5

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]