Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 8 เมืองเว้ Hue City
การเดินทางจากเมืองเว้ สู่ สปป.ลาว
ทำใหม่ก็ยังบางเหมือนเดิม

นักเรียนกลับบ้านเด็กนักเรียนหญิงนุ่งซิ่น

ทางหลวงหมายเลข 9 ผ่านไป 5 ปีชีวิตเด็กลาวในชนบท
ไม่มีจักรยาน ลำบากแน่จักรยานเป็นพาหนะสำคัญของชาวลาว และชาวเวียดนาม ที่อยู่ในชนบท

 
9

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]