ประกวดภาพถ่าย ข่าวสารประกวดภาพถ่าย ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ใบสมัครประกวดภาพถ่าย สมัครประกวดภาพถ่าย ส่งภาพประกวด ประกวดภาพสี ประกวดภาพขาวดำ
ประกวดภาพดิจิตอล กล้องฟิล์ม กล้องดิจิตอล รางวัลประกวดภาพถ่าย รายละเอียดรางวัล รางวัลเงินสด โลห์รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพถ่าย รางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย
กำหนดส่งภาพถ่าย หมดเขตส่งภาพประกวด อัตราค่าสมัครประกวดภาพ กำหนดส่งผลงานไม่เกินวันที่... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์
www.photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
   
 
Photo Contest News : ข่าวประกวดภาพถ่าย
สนใจประกวดภาพถ่าย ติดตามข่าวสารได้ที่นี่
ต้องการเผยแพร่ข่าวสารประกวดภาพถ่าย นิทรรศการภาพ เรากระจายข่าวให้ฟรี..สนใจติดต่อ
Home > Photo contest > Page103

ออกไปหน้าแรก ข่าวประกวดภาพติดตามข่าวประกวดภาพได้ที่No 100103


“ประชันลั่นชัตเตอร์ ชิงเงินแสน” ครั้งแรกบนดวงแสตมป์

หมายเหตุ เลื่อนการปิดรับภาพเป็นวันที่ 30 พย.59 (เดิม 30 กย)
และประกาศผล 20 ธ.ค.59

“ประชันลั่นชัตเตอร์ ชิงเงินแสน” ครั้งแรกบนดวงแสตมป์

ไปรษณีย์ไทยขอเชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ช่างภาพ และผู้สนใจทั่วไปร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้า
ประกวดในหัวข้อ
“เจ้าพระยามหานที” เพื่อชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมจัดพิมพ์ผลงานชนะเลิศ
ลงบนตราไปรษณียากรชุดแม่น้าเจ้าพระยาดวงแรกของไทย ซึงก้าหนดออกในปี 2560 และนับเป็นครั้งแรก่
แห่งวงการแสตมป์ที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านเลนส์กล้อง

ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “เจ้าพระยามหานที” แสดงให้เห็นภูมิทัศน์ที่
สะอาดสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของ
“เจ้าพระยา” แม่น้าสายหลักที่มีความส้าคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย

สำหรับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่าย
ด้วยกล้องดิจิตอลความละเอียดของภาพไม่ต่้ากว่า 6 ล้านพิกเซล มีอายุภาพไม่เกิน 3 ปีนับจากวันถ่าย
(30 ก.ย. 57 – 30 ก.ย. 59) (เลื่อนไปเป็น 30 พย.59)

และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ยังไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ที่ใด
มาก่อน โดยสามารถส่งได้ไม่เกินรายละ 10 ภาพ และมีสิทธิ์รับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล


ชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาท

ผลงานชนะเลิศจะได้รับการจัดพิมพ์บนดวงแสตมป์ชุด
“แม่น้าเจ้าพระยา”

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 59 (เลื่อนไปเป็น 30 พย.59) โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส้าคัญ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเฟซบุ๊ก stamp in love หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (ด้านบน) และสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร 0 2831 3856 หรือทางไลน์ stampinlove

คลิก : ดาวน์โหลดระเบียบการและ ใบสมัคร
 


 copyright © All images www.photoontour.com, All rights reserved