ประกวดภาพถ่าย ข่าวสารประกวดภาพถ่าย ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ใบสมัครประกวดภาพถ่าย สมัครประกวดภาพถ่าย ส่งภาพประกวด ประกวดภาพสี ประกวดภาพขาวดำ
ประกวดภาพดิจิตอล กล้องฟิล์ม กล้องดิจิตอล รางวัลประกวดภาพถ่าย รายละเอียดรางวัล รางวัลเงินสด โลห์รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพถ่าย รางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย
กำหนดส่งภาพถ่าย หมดเขตส่งภาพประกวด อัตราค่าสมัครประกวดภาพ กำหนดส่งผลงานไม่เกินวันที่... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์
www.photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
   
 
Photo Contest News : ข่าวประกวดภาพถ่าย
สนใจประกวดภาพถ่าย ติดตามข่าวสารได้ที่นี่
ต้องการเผยแพร่ข่าวสารประกวดภาพถ่าย นิทรรศการภาพ เรากระจายข่าวให้ฟรี..สนใจติดต่อ
Home > Photo contest > Page111


ออกไปหน้าแรก ข่าวประกวดภาพติดตามข่าวประกวดภาพได้ที่
TDEX 2017 PHOTO CONTEST | 12TH CONTEST

TDEX 2017 PHOTO CONTEST | 12TH CONTESTจัดโดย
- บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO)

สนับสนุนโดย
- Digitalay.com

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดำน้ำ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพได้มีโอกาสแสดงฝีมือในการถ่ายภาพ
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในหารอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์น้ำใต้ทะเล

ประเภทของการประกวด
1. Open Macro (ไม่จำกัดประเภทกล้อง)
2. Open Wide Angle (ไม่จำกัดประเภทกล้อง)
3. Compact (กล้องที่ไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้)

ชนิดของภาพที่ส่งเข้าประกวด

ภาพจากกล้องดิจิตอล
ประเภทและรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

1. Open Macro (Unrestricted camera model)

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 40,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 20,000 บาท
class="txtdblue">รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 10,000 บาท

รางวัลชมเชย 1 รางวัล
รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท

2. Open Wide Angle (Unrestricted camera model)

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 1 รางวัล
รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท

3. Compact (Camera which cannot change lens)

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 1 รางวัล
รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท

** หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
กติกา และ เกณฑ์ในการตัดสิน

กติกาการสมัครเข้าแข่งขัน
1) การประกวดการถ่ายภาพทั้ง 2 ประเภทภายในงาน Thailand Dive Expo 2017 นี้เปิดกว้างสำหรับนักถ่ายภาพในทุกระดับชั้น
2) เจ้าหน้าที่ และ กรรมการที่ทำหน้าที่ในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประกวด
3) ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อ 1 ประเภทของการประกวดเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับหลายรางวัลจะถูกเสนอ ให้รับรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4) ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
5) การถ่ายภาพจะต้องไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม และ ไม่มีการทำร้าย คุกคาม รวมถึงห้ามทำการจัดท่าทาง หรือ เคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตใดๆ เพื่อการถ่ายภาพดังกล่าว โดยยืดถือดุลยพินิจของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
6) เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดรวมทุกประเภทได้ไม่เกิน 5 ภาพ
7) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
8) ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันปิดรับใบสมัครการประกวด
9) ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ หรือ สัญลักษณ์ใดๆที่แสดงชื่อของเจ้าของภาพอยู่บนภาพ ในกรณีที่พบลายน้ำ หรือ สัญลักษณ์ใดๆบนภาพ จะถือว่าภาพนั้นขาดคุณสมบัติในการประกวด
10) ไม่อนุญาตให้ทำการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ มิฉะนั้นภาพนั้นๆจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด (การปรับแต่งพื้นฐานสามารถทำได้)
11) ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพ ต้นฉบับได้
12) ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด นามผู้จัดงาน Thailand Dive Expo มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
13) การส่งภาพเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวข้างต้น
14) การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ขั้นตอนการสมัครและการส่งภาพเข้าประกวด
1) ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
2) ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
โทร: 02-203-4221 อีเมล: tdex@qsncc.com
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailanddiveexpo.com

3) วิธีการส่งภาพเข้าประกวด มี 2 วิธีดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

3.1 ส่งใบสมัครและไฟล์ภาพเป็น Link File: dropbox, googledrive มาทาง E-mail ที่ tdex@qsncc.com โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงสำหรับพิมพ์ภาพขนาด 8x12 นิ้ว และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ในรูปแบ .jpg หรือ .tiff และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ

3.2 ส่งใบสมัครและไฟล์ภาพ เป็นภาพบันทึกไฟล์ลง CD หรือ Thumb Drive ส่งมาที่
ส่งใบสมัครและภาพที่ต้องการส่งเข้าประกวดมาที่

กรรมการประกวดภาพถ่าย TDEX Underwater Photo Contest 2017
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดี ชั้น 3
ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ก.ท.ม. 10110

4) ปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2560 (วันที่ประทับตราไปรษณีย์)
คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
*(อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ประกาศผลและมอบรางวัล
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ในงาน Thailand Dive Expo 2017

สถานที่จัดแสดงผลงาน
วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ในงาน Thailand Dive Expo 2017

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-203-4221-5 อีเมล: tdex@qsncc.com
Website: www.thailanddiveexpo.com 


 


 copyright © All images www.photoontour.com, All rights reserved