ประกวดภาพถ่าย ข่าวสารประกวดภาพถ่าย ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ใบสมัครประกวดภาพถ่าย สมัครประกวดภาพถ่าย ส่งภาพประกวด ประกวดภาพสี ประกวดภาพขาวดำ
ประกวดภาพดิจิตอล กล้องฟิล์ม กล้องดิจิตอล รางวัลประกวดภาพถ่าย รายละเอียดรางวัล รางวัลเงินสด โลห์รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพถ่าย รางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย
กำหนดส่งภาพถ่าย หมดเขตส่งภาพประกวด อัตราค่าสมัครประกวดภาพ กำหนดส่งผลงานไม่เกินวันที่... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์
www.photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
   
 Home
Home > Photo contest > Page88
 
Photo Contest News : ข่าวประกวดภาพถ่าย
สนใจประกวดภาพถ่าย ติดตามข่าวสารได้ที่นี่
ต้องการเผยแพร่ข่าวสารประกวดภาพถ่าย นิทรรศการภาพ ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เรากระจายข่าวให้ฟรี..สนใจติดต่อออกไปหน้าแรก ข่าวประกวดภาพติดตามข่าวประกวดภาพได้ที่
No 10088เชิญส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายสั้นๆ ในหัวข้อ “20” (ยี่สิบ)
เรามีข่าวดีอยากให้ทีมงาน ช่วยบอกต่อน้องๆนักเรียนนักศึกษาหน่อยครับเนื่องด้วยในปีนี้ Huhtamaki (Thailand) มีอายุครบ 20 ปี เราจึงได้จัดการประกวดภาพถ่าย ชิงเงิน 100,000 บาท

โดยการประกวดดังกล่าว เราแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา (มือเก๋า เอาจริง)
2.ประเภท บุคคลทั่วไป (Wanna be 20)


ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา (มือเก๋า เอาจริง)

รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 ได้รับ เงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับ เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัล “Popular Vote” เงินรางวัล 15,000 บาท

วิธีการในการเข้าร่วมประกวด

ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงาน ไฟล์ภาพ ในรูปแบบ แผ่นซีดี หรือ ดีวีดี มาพร้อมกับใบสมัคร และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต/นักศึกษา โดยส่งผลงานมาทาง
1.ส่งผลงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (EMS) มายังโครงการประกวดภาพถ่าย บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด
1/2 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
2.ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด

link สำหรับ download ใบสมัคร

กำหนดการ

เปิดรับภาพถ่ายทั้งทางไปรษณีย์และที่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2558 - 20 ส.ค. 2558 (ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)
เผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประกวดรางวัล Popular Vote โดยการกด Like ทาง Facebook Fanpage “Huhtamaki Thailand” ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2558 - 20 ก.ย. 2558
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10 ต.ค. 2558 ณ บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด และทาง Facebook Fanpange “Huhtamaki Thailand”

กติกาและเงื่อนไขการประกวดภาพถ่าย

1.ส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายสั้นๆ ในหัวข้อ “20” (ยี่สิบ)

2.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีเท่านั้น

3.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต/นักศึกษา อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้

4.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ และสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

5.ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาดผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้นเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากบริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัดนำภาพถ่ายไปใช้และถูกฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล

6.ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo

7.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

8.ภาพที่ถ่ายต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และมีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 5 MB. โดยเป็นรูปแบบไฟล์ .TIFF หรือ .JPEG เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟฟิคใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใสใดๆ

9.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่จัดองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่นหรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

10.ภาพที่ถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรใดๆ ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่นการถ่ายภาพครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ หรือเป็นภาพถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว ไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน

11.ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

12.คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีเอกสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสารสนเทศทุกประเภท

13.ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรและประชาสัมพันธ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้ไฟล์ภาพถ่ายจะถูกเก็บไว้ที่ บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด และไม่ส่งคืนแก่เจ้าของผลงาน

14.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นภาพผิดกฎหมาย และล่วงเกินในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อไปในทางสร้างสรรค์ในเชิงบวก และไม่ขัดต่อศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประเทศไทย

15.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

16.ทางผู้จัดโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาได้ตามความเหมาะสม

17.ครอบครัวและบุตรพนักงาน ของบริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม


ประเภท บุคคลทั่วไป (Wanna be 20)

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้รับ 30,000 บาท
รางวัลรายเดือน เดือนละ 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลพิเศษ สำหรับ Facebook Fanpage ที่ร่วมกด like 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

ประกวดภาพถ่าย ไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “20” (ยี่สิบ)

ทาง Facebook Fanpage
1.กด like Facebook Fanpage “Huhtamaki Thailand”
2.Post ภาพผ่านทาง Facebook Fanpage “Huhtamaki Thailand” และใส่ Hashtag (#) คำว่า huhtamaki20th

ทาง Instagram

1.เข้า Instagram และ follow @huhtamaki_thailand
2.Upload ภาพ และใส่ Hashtag (#) คำว่า “huhtamaki20th” และ tag มาที่ @huhtamaki_thailand

กำหนดการ

1.รางวัลชนะเลิศ ระยะเวลาในการ upload ภาพ ทาง Facebook และ Instagram
วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 00.20 น. ถึงวันที่ 20 ก.ย. 2558 เวลา 20.00 น.
ประกาศผล วันที่ 10 ต.ค. 2558

2.รางวัลภาพประจำเดือน
เดือนที่ 1 ระยะเวลาการส่งภาพ วันที่ 20 เม.ย. - 20 พ.ค. ประกาศผล 10 มิ.ย.
เดือนที่ 2 ระยะเวลาการส่งภาพ วันที่ 21 พ.ค. - 20 มิ.ย. ประกาศผล 10 ก.ค.
เดือนที่ 3 ระยะเวลาการส่งภาพ วันที่ 21 มิ.ย. - 20 ก.ค. ประกาศผล 10 ส.ค.
เดือนที่ 4 ระยะเวลาการส่งภาพ วันที่ 21 ก.ค. - 20 ส.ค. ประกาศผล 10 ก.ย.
เดือนที่ 5 ระยะเวลาการส่งภาพ วันที่ 21 ส.ค. - 20 ก.ย. ประกาศผล 10 ต.ค.

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมสนุก

1.สามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน

2.ภาพที่ Upload ทาง Facebook และ Instagram จะถูกนำมาตัดสินรางวัลร่วมกัน

3.ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพเท่านั้น ห้ามคัดลอกภาพจากที่อื่น หากมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ทางบริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ

4.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เป็นภาพผิดกฎหมาย และล่วงเกินในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อไปในทางสร้างสรรค์ในเชิงบวก และไม่ขัดต่อศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประเทศไทย

5.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบรางวัลเฉพาะผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น

6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ นำภาพถ่ายเผยแพร่สู่สาธาณชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

7.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพ และข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือว่าภาพนั้นๆ ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมและไม่มีสิทธิ์ในการได้รับรางวัล

8.เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทฯได้

11.พนักงานและครอบครัวพนักงานบริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

12.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

*หมายเหตุ: สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท แต่ต้องไม่เป็นภาพเดียวกัน

ขอบคุณมากเลยครับ


Best regards,

Chakri Wongsuntorn
Value Innovation Officer

 


     

 

 copyright © All images www.photoontour.com, All rights reserved