ประกวดภาพถ่าย ข่าวสารประกวดภาพถ่าย ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ใบสมัครประกวดภาพถ่าย สมัครประกวดภาพถ่าย ส่งภาพประกวด ประกวดภาพสี ประกวดภาพขาวดำ
ประกวดภาพดิจิตอล กล้องฟิล์ม กล้องดิจิตอล รางวัลประกวดภาพถ่าย รายละเอียดรางวัล รางวัลเงินสด โลห์รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพถ่าย รางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย
กำหนดส่งภาพถ่าย หมดเขตส่งภาพประกวด อัตราค่าสมัครประกวดภาพ กำหนดส่งผลงานไม่เกินวันที่... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์
www.photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
   
 
Photo Contest News : ข่าวประกวดภาพถ่าย
สนใจประกวดภาพถ่าย ติดตามข่าวสารได้ที่นี่
ต้องการเผยแพร่ข่าวสารประกวดภาพถ่าย นิทรรศการภาพ เรากระจายข่าวให้ฟรี..สนใจติดต่อ
Home > Photo contest > Page90

ออกไปหน้าแรก ข่าวประกวดภาพติดตามข่าวประกวดภาพได้ที่No 10090เรียน admin photo on tour

เนื่องด้วยศูนย์การค้า I'm Park Community Mall ได้จัดงานประกวดถ่ายภาพขึ้น
จึงอยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายผ่าน
website และ FB photo on tour ครับ

โดยมีรายละเอียดและกติตาดังนี้ครับ

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

1. ภาพที่ใช้ในการส่งประกวด ต้องเป็นภาพที่แสดงถึงความเป็นศูนย์การค้าแอมพาร์ค ในอาคารหรือนอกอาคาร
2. ภาพที่ถ่ายส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซลส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG เท่านั้น
3. ผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายโดยมีคำบรรยายใต้ภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวหรือความประทับใจที่ประมาณ 4-5 บรรทัด
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้ท่านละไม่เกิน 3 ภาพ
5. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น
6. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น
7. ขอสงวนสิทธิ์ส่งแผ่นซีดีรอมและภาพถ่ายคืน โดยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์การค้าแอมพาร์คซึ่งสามารถนำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมศูนย์ฯได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน และขออนุญาต จากเจ้าของผลงาน
8. ภาพถ่ายต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด
และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อื่น หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดหรือเคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
10.กำหนดรับภาพไม่เกินวันที่ 30 พย.58


เกณฑ์การตัดสินการประกวดถ่ายภาพ

1. เนื้อหาภาพ การจัดองค์ประกอบ
2. แนวคิดสร้างสรรค์
3. เทคนิคในการถ่ายภาพ
4. ความสวยงามของภาพ


ช่องทางการส่งภาพเข้าประกวด

สามารถส่งผลงานของท่านมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1. อีเมล์ : iampark.photocontest@gmail.com
2. ส่งด้วยตัวท่านเอง :ชั้น 4 ศูนย์การค้า I'm Park Chula
3. ไปรษณีย์ : ศูนย์การค้า I'm Park Chula เลขที่ 353 จุฬาฯ 5 ตัด 22 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


ประกาศผลการตัดสิน

ผลการตัดสินจะประกาศทางเว็บไซต์
www.iampark.com และ
facabook / IG / Line@ >>> @iamparkchula
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558

และจะแจ้งผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์
เพื่อติดต่อรับรางวัลพร้อมกัน ณ ศูนย์การค้าแอมพาร์ค

ตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณบุญฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ประเภทของรางวัล


1 รางวัลประเภท ภาพความสวยงามของอาคารในมุมต่างๆ
(ประชาชนทั่วไป)
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท
- รางวัลชมเชย (มี 10 รางวัล) เงินรางวัล 2,000 บาท


ภาพที่ได้รับรางวัลจะถูกนำมาจัดแสดงในศูนย์การค้า I'm Park Chula

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

วิชญบูล ลี้สุวรรณ (นิก)
I'm Park Marketing Manager


คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

      

 

 copyright © All images www.photoontour.com, All rights reserved